Winst en verlies rekening

U kunt uw winst of verlies over een bepaalde periode uitrekenen met behulp van de winst en verlies rekening (W&V rekening). De W&V rekening is een overzicht van alle opbrengsten en kosten en de winst of het verlies. De W&V rekening wordt ook wel de resultaten rekening genoemd.

De opbrengsten van de W&V rekening staan aan de creditkant (rechterkant) en de kosten staan aan de debetkant (linkerkant).Het totaal aan de debetkant en de creditkant van de W&V rekening is altijd in evenwicht.
Wanneer de opbrengsten hoger zijn dan de kosten is er een winst behaald. Deze winst komt aan de debetkant te staan.
Wanneer de kosten hoger zijn dan de opbrengsten spreken we van een verlies. Dit verlies komt aan de creditkant te staan.

Voorbeeld winstVoorbeeld verlies
Voorbeeld winst en verlies rekening excel

Om financiƫel inzicht te krijgen in de toekomst kan een begroting worden opgesteld. Een begroting geeft de financiƫle effecten van een beslissing weer.

Naast een w&v overzicht wordt er een balans opgesteld. Dat is een overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Het is altijd een momentopname, bijvoorbeeld per 31 december 2010.

Bij een balans staan de bezittingen van de onderneming links, aan de debetkant. Aan de rechterzijde, de creditkant, staan de schulden. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. Het eigen vermogen staat aan de creditkant.Door regelmatig een w&v rekening op te stellen heeft u goed inzicht in de winstgevendheid van uw bedrijf. Zorg er wel voor dat u alles goed up to date heeft wanneer u de w&v rekening opstelt. Uw accountant kan u hierin erder adviseren.

Een goede administratie en monitoring is het halve werk.