voorbeeld betalingsherinnering 2

Hierbij treft u een voorbeeld betalingsherinnering. Dit betreft een eerste herinnering welke u kunt versturen wanneer uw factuur onbetaald blijft. Uiteraard kunt u de tekst naar eigen inzicht aanpassen. Wanneer uw factuur na de eerste herinnering onbetaald blijft kunt u overgaan tot het versturen van een 1e en 2e aanmaning. Ook kunt u tussentijds telefonisch contact opnemen om te vragen naar het uitblijven van de betaling.Bedrijfsnaam
T.a.v. de financiele administratie
Postadres
Postcode, Plaats


Plaats, datum


Betreft: Betalingsherinnering


Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij sturen wij u een overzicht van de openstaande posten. Wij verzoeken u vriendelijk om de vervallen bedragen zo spoedig mogelijk aan ons over te maken.

Indien u niet aan dit verzoek kan voldoen, of u bent het niet eens met dit overzicht, verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk mede te delen.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.


Met vriendelijke groet,

Bedrijfsnaam Naam


Wanneer uw debiteur niet betaald na het verstrijken van het termijn kunt u overgaan tot het versturen van een 1e aanmaning.

Zorg ervoor dat u altijd een kopie van de betalingsherinnering of aanmaning in uw administratie behoudt. Zo zorgt u voor dossiervorming voor het geval de betaling uitblijft. Naast het versturen van de brief is het ook goed om telefonisch contact op te nemen met uw afnemer. Zo kunt u proberen te achterhalen wat de reden is van het achterwege blijven van de betaling. Voor uw dossiervorming is het wel van belang altijd (ook) schriftelijk aan te manen. U kunt ook gebruik maken van kantoren welke uw incassotraject geheel of na een bepaalde periode overnemen. Zo bespaart u zich een hoop gedoe en kunt u zich concentreren opandere zaken. Wanneer u bijvoorbeeld veel op de particuliere markt opereert, kan dit zeker uitkomst bieden.

voorbeeld betalingsherinnering 1