Pakbon

Bij het verzenden van goederen wordt een pakbon toegevoegd. Dit is een formulier van de leverancier met de volledige inhoud (aantallen en soort goederen) van een zending.

Op het document staan veelal de volgende gegevens vermeld:


De NAW gegevens (Naam, adres en woonplaats) van de ontvanger. Vermeld deze gegevens duidelijk, eventueel in een venster op het document.


De datum, vermeld op het document de actuele datum.


Het ordernummer, de referentie.


Een omschrijving van de producten, eventueel aangevuld met de artikelnummers. Zo kan uw afnemer controleren of alle producten geleverd zijn.


Het aantal geleverde producten


Eventueel het aantal producten in back order (nog te leveren). Zo kan uw afnemer zijn administratie juist verwerken en kan hij controleren dat bepaalde producten nog in bestelling staan.


Uw NAW gegevens, eventueel ook uw logo


Eventueel een streepjescode
Aan de hand van het document kan de ontvanger de gegevens van de zending bij binnenkomst controleren. Na controle bij ontvangst is het document een controlemiddel voor de administratie. De aantallen van het document kunnen worden vergeleken met de ontvangen factuur.Zie ook voorbeelden van facturen. Het is belangrijk uw administratie goed op orde te hebben. Bedenk van te voren hoe u de diverse documenten zult archiveren en bewaar alles. Pakbonnen zou u bijvoorbeeld aan de factuur kunnen hechten. ia diverse transportbedrijven worden (digitale) handtekeningen voor ontvangst opgeslagen. Wanneer er vragen zijn met betrekking tot de levereing kan aan de hand van het tracking nummer de handtekening worden opgevraagd.

Voor levering van goederen in het buitenland kunnen bepaalde voorwaarden worden gesteld. Bij leveringen naar Belgiƫ, is het bijvoorbeeld vaak verplicht om het gewicht van de goederen op de leveringsbon en factuur te vermelden. U kunt uw financiele administratie zelf voeren of uitbesteden. veel ondernemers kiezen ervoor om een deel van de administratie zelf te verzorgen.
download voorbeeld pakbon