Download Factuur Excel

Factuur voorbeeld 1Hieronder treft u een factuur voorbeeld van geleverde producten. wanneer u zelf wijzigingen wilt aanbrengen kunt u rechtsbovenin deze pagina een excel factuur downloaden.

diverse factuur voorbeelden:Bovenstaand voorbeeld is een factuur van producten met het BTW percentage 19%. De verplichte factuurgegevens staan er duidelijk en overzichtelijk op vermeld.

Op deze factuur wordt het standaard BTW percentage van 19% gehanteerd. Zowel het percentage als het bedrag aan BTW dienen op de nota te worden vermeld. Wanneer u gebruik maakt van Excel, kunt u de BTW percentages automatisch laten uitrekenen. Voor meer informatie over de verschillende BTW tarieven kunt u terrecht op de site van de Belastingdienst of op onze site.

In dit voorbeeld wordt er uitgegaan van een betaling per bank. Wanneer er contant betaald wordt, meld dit dan op de factuur. U kunt dit eventueel ook handmatig op de factuur schrijven.Het is belangrijk om de betaalmethode duidelijk op de factuur te omschrijven, zowel voor u als voor uw afnemer.

De standaard betalingstermijn op een factuur is 30 dagen. U kunt ook 14 of 21 dagen op uw factuur zetten, 14 dagen is de kortste termijn die in de praktijk regelmatig gehanteerd wordt. Wanneer u geen afspraken over de betaaltermijn met uw afnemer heeft gemaakt geldt de standaard termijn van 30 dagen. Zorg goed dat u met uw afnemer de afspraken van te voren helder heeft. Dit bespaart u mogelijke problemen achteraf.

U kunt dit soort zaken, naast uw factuur, ook vastleggen in uw algemene voorwaarden. Het kan ook zijn dat uw afnemer zelf deze zaken heeft laten vastleggen in haar algemene inkoop voorwaarden. Zorg er dus voor dat u dit van te voren bespreekt met uw afnemer om onduidelijkheid achteraf te voorkomen. Lees meer over de algemene voorwaarden op onze site.
Factuur voorbeeld

Zie ook de andere voorbeelden.