factuur maken

BTW tarieven

Er zijn verschillende BTW tarieven. Het is belangrijk dat u het juiste tarief op de juiste wijze op uw factuur vermeld.

In het algemeen geldt dat u zowel het toegepaste BTW tarief als het BTW bedrag op uw factuur vermeld.

De verschillende tarieven zijn 21%, 6% en 0%. Afhankelijk van de soort producten of diensten gelden de verschillende tarieven of geldt een vrijstelling van BTW.

Wanneer er voor uw producten en/ of diensten btw-tarieven gelden moet u hier ook in de administratie rekening mee houden door de tarieven apart te registreren.


21%

Over het algemeen geldt een tarief van 21% voor alle producten en diensten. Er zijn uitzonderingen waarbij een tarief van 6% of 0% geldt.


6%

In de onderstaande gevallen wordt het BTW tarief van 6% gehanteert:

1. eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken

2. geneesmiddelen

3. boeken, dagbladen en tijdschriften

4. agrarische producten en diensten

5. braille-artikelen

6. verhuur van vakantiewoningen en campeerlocatie

7. culturele en sportieve evenementen (toegang)

8. optredens kunstenaars

9. vervoer personen

10. kappersdiensten

11. reparatie kleding, schoenen en fietsen

12. schilderwerk en stukwerk van woningen ouder dan 15 jaar

13. zwembad of badhuis, sauna (toegang)

14. sportbeoefening in een sportaccommodatie (toegang)
BTW verlegd

Normaal gesproken is de leverancier van goederen of diensten belastingplichtig voor de BTW. De leverancier stuurt een factuur met BTW en draagt deze BTW vervolgens af aan de Belastingdienst.

Een uitzondering hierop is de verleggingregeling. Dit houdt in dat niet de leverancier maar de afnemer belastingplichtig is voor de BTW. De leverancier stuurt in dit geval een factuur waarbij de BTW is verlegd naar de afnemer.

De meest voorkomende verleggingregelingen zijn:


Onderaanneming en uitlening personeel


Prestaties van buitenlandse ondernemers in Nederland


Invoer uit niet-EU-landen


Onroerende zaken


Afval en oude materialen
Buiten de verplichte verleggingregelingen (invoer goederen uit een niet-EU-land en bevoorrading goederen die zich niet in het vrije verkeer bevinden) geldt dat u toestemming dient te vragen bij de Belastingdienst. Wanneer de Belastingdienst uw schriftelijke verzoek inwilligt, krijgt u een vergunning.

Bespreek wanneer u denkt in aanmerking te komen voor de verleggingregeling dit met uw boekouder of accountant. Deze zal u adviseren over de vermelding op uw factuur en kan uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst.
btw tarieven 21%, 6%, verlegd